Đại học chính quy

Chương trình học linh hoạt, học phí hợp lý, chuẩn đầu ra vượt trội

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH đào tạo

Kinh tế

- Kinh tế học
- Kinh tế và Quản lý công

Kinh tế quốc tế

Kinh tế đối ngoại

Toán kinh tế

Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh
- Quản trị du lịch và lữ hành

Marketing

- Marketing
- Digital Marketing

Hệ thống thông tin quản lý

- Hệ thống thông tin quản lý
- Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo

Kế toán

- Kế toán
- Kế toán (T. Anh) tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW

Luật

- Luật Dân sự
- Luật Tài chính - Ngân hàng
- Luật và Chính sách công

Luật Kinh tế

- Luật Kinh doanh
- Luật Thương mại quốc tế

LIÊN HỆ TƯ VẤN

PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng A.001 - Cơ sở chính

Địa chỉ: 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn | Hotline: (028) 372.44.550 | 0888.247.669

LỰA CHỌN ĐÚNG - TƯƠNG LAI SÁNG
RIGHT CHOICE - BRIGHT FUTURE