Giới thiệu ngành Kinh tế quốc tế

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình nhằm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, không chỉ có kiến thức vững vàng về những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kinh tế nói chung mà còn sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế quốc tế nói riêng. Ngoài ra, người học còn được trang bị những kỹ năng, phẩm chất cần thiết để có thể thích ứng, nhạy bén và tự tin trước những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu. Bằng cách cung cấp những trải nghiệm học tập khác nhau trong và ngoài lớp học, người học được khuyến khích phát triển kỹ năng tư duy toàn cầu, có trải nghiệm học tập hiệu quả tại UEL để trở thành nền tảng của học tập suốt đời.

Mục tiêu cụ thể

  • Kiến thức cơ bản theo chiều rộng: sinh viên hiểu biết về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học pháp lý, khoa học kinh tế để có thể áp dụng kiến thức thành công trong nhiều lĩnh vực và các vị trí tuyển dụng.
  • Kiến thức chuyên sâu: sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Kinh tế, kinh doanh và chuyên sâu về Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế, Đàm phán quốc tế, thanh toán quốc tế, Vận tải quốc tế, logistics, quản trị xuất nhập khẩu, Marketing quốc tế, Kinh tế đối ngoại….) để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động hoặc tiếp tục học ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.
  • Tính chuyên nghiệp: trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm để thích nghi cao với những thách thức của thế kỉ 21.
  • Phẩm chất cá nhân & kỹ năng tiếng Anh: trang bị cho sinh viên có đạo đức nghề nghiệp, thái độ đúng đắn, khả năng học tập và tự học suốt đời. Đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt ngoại khóa… nhằm đảm bảo sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường toàn cầu.

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp chương trình có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế quốc tế của Việt Nam và nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các lĩnh vực làm việc cũng rất đa dạng như xuất nhập khẩu, logistics, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế, giảng dạy, tài chính – ngân hàng … Nhìn chung, chương trình định hướng nghề nghiệp sinh viên theo 4 nhóm nghề nghiệp chính:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO

Theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ

  • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3
  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4
  • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7
  • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8
Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp