Vừa làm vừa học, văn bằng 2

Học linh hoạt, chuẩn đầu ra vượt trội, học phí hợp lý.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

LIÊN HỆ TƯ VẤN

PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng A.001 - Cơ sở chính

Địa chỉ: 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Email: tuyensinhvb2@uel.edu.vn | Hotline: (028) 372.44.550 | 0708.247.669

LỰA CHỌN ĐÚNG - TƯƠNG LAI SÁNG
RIGHT CHOICE - BRIGHT FUTURE