CUNG ỨNG NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Để tận dụng tốt thời cơ và vượt qua những nguy cơ, thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề khai thác nguồn lực con người, nhất là xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề đang được đặt ra đối với Việt Nam.