Hướng nghiệp

Giới thiệu chuyên ngành Phân tích dữ liệu

Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu kinh doanh bao gồm thống kê, trí tuệ nhân tạo và các bài toán kinh doanh thực tế. Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế nhanh nhạy, khả năng giao tiếp kinh doanh tốt, khả năng làm cầu nối giữa kinh doanh và công nghệ, sáng tạo, thích nghi nhanh, chủ động đề xuất dự án và giải pháp.

Xem chi tiết