Tiến sĩ
Đào tạo chuyên sâu, cơ hội làm việc với đội ngũ nhà khoa học hàng đầu.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

TRẢI NGHIỆM CỰU NGHIÊN CỨU SINH

LIÊN HỆ TƯ VẤN

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phòng A.205 - Cơ sở chính

Địa chỉ: 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn | Hotline: (028) 888 99909

LỰA CHỌN ĐÚNG - TƯƠNG LAI SÁNG

RIGHT CHOICE - BRIGHT FUTURE