Thông báo kiểm tra minh chứng thí sinh trúng tuyển phương thức 4

V/v hỗ trợ kiểm tra minh chứng đối với thí sinh trúng tuyển có sử dụng cộng điểm ưu tiên và điều chỉnh thông tin cá nhân (đối với thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 4 – Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024)

Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật thông báo về việc hỗ trợ kiểm tra hồ sơ minh chứng đối với thí sinh trúng tuyển có sử dụng cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và thí sinh có điều chỉnh thông tin cá nhân (số Căn cước công dân (CCCD)) của Phương thức 4 (Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024) như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 04/7/2024 đến 17h00 ngày 07/7/2024.

2. Quy trình thực hiện:

2.1. Đối với thí sinh điều chỉnh thông tin cá nhân thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Thí sinh điền vào mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu TẠI ĐÂY
  • Bước 2: Scan/chụp ảnh Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin và các hồ sơ minh chứng. Bao gồm: Học bạ, Giấy khai sinh, Đơn đề nghị điều chỉnh (mẫu ở Bước 1)

Cách đặt tên file: Số báo danh-Loại giấy tờ-DCTT.pdf (ví dụ: 12345-Học bạ-DCTT.pdf)

  • Bước 3: Thí sinh truy cập vào đường link để khai báo chính xác thông tin cần cập nhật và tải các hồ sơ minh chứng.

2.2. Đối với thí sinh cần hỗ trợ kiểm tra minh chứng ưu tiên thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Thí sinh điền vào mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu TẠI ĐÂY.
  • Bước 2: Scan/chụp ảnh Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin và các hồ sơ minh chứng theo danh mục hồ sơ ở mục 3). Bao gồm: Giấy tờ minh chứng đối tượng ưu tiên, Học bạ, Giấy khai sinh, Đơn đề nghị điều chỉnh (mẫu ở Bước 1).

Cách đặt tên file: Số báo danh-Loại giấy tờ-UT.pdf (ví dụ: 12345-Học bạ-UT.pdf)

  • Bước 3: Thí sinh truy cập vào đường link để khai báo chính xác thông tin cần cập nhật và tải các hồ sơ minh chứng.

3. Danh mục hồ sơ:

STTƯU TIÊN ĐỐI TƯỢNG/KHU VỰCHỒ SƠ CHỨNG NHẬN ƯU TIÊN
1Đối tượng 1: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại KV1– Giấy khai sinh
– Thông tin đồng bộ dữ liệu Bộ công an của TS có nơi thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
2Đối tượng 2: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen– Giấy xác nhận của đơn vị quản lý về thời gian làm việc.
– Bằng khen hoặc Quyết định công nhận Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh.
3Đối tượng 3
Thương binh; Bệnh binh; Người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh.
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1Giấy xác nhận của đơn vị cử đi học từ cấp Trung đoàn (hoặc tương đương) trở lên hoặc bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển xác nhận.
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên tại khu vực 1Giấy xác nhận của đơn vị cử đi học từ cấp Trung đoàn (hoặc tương đương) trở lên hoặc bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển xác nhận.
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy địnhQuyết định xuất ngũ
4Đối tượng 4
Thân nhân liệt sĩ– Giấy khai sinh
– Giấy báo tử hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”, bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ; Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Sở lao động – Thương binh và Xã hội (nếu có)
Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên– Giấy khai sinh
– Giấy chứng nhận thương binh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; hoặc Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên do Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên– Giấy khai sinh
– Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; hoặc Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến– Giấy khai sinh
– Quyết định công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Quyết định Công nhận Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hoá học đang được trợ cấp hàng tháng– Giấy khai sinh
– Quyết định trợ cấp hàng tháng (do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp) của con người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hoá học
5Đối tượng 5
Thanh niên xung phong tập trung được cử đi họcGiấy xác nhận của đơn vị cử đi học
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khácGiấy xác nhận của đơn vị cử đi học từ cấp Trung đoàn (hoặc tương đương) trở lên hoặc bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển xác nhận
6Đối tượng 6
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 1Giấy khai sinh
Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%– Giấy khai sinh
– Giấy chứng nhận thương binh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; hoặc Giấy chứng nhận bệnh binh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định hoặc Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%– Giấy khai sinh
– Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp hoặc giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp
7Đối tượng 7
Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiệnGiấy xác nhận “Khuyết tật nặng” của UBND xã/phường thị trấn nơi thí sinh thường trú cấp
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHỜ KHU VỰC ƯU TIÊN
1Ưu tiên theo khu vực của trường THPTHọc bạ THPT
2Ưu tiên theo nơi thường trú: thí sinh có nơi thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Thủ tướng chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135/QĐ-TT ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ nếu học cấp THPT tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khănHọc bạ THPTThông tin đồng bộ dữ liệu Bộ Công an của TS có nơi thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại các vùng theo quy định trong thời gian học THPT.

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp