Chương trình dạy học hợp tác với doanh nghiệp, sinh viên bắt đầu được chấm điểm từ năm nhất Đại học

UEL và IDG Việt Nam ký kết hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo và khoa học công nghệ, cam kết đồng hành 2 chương trình dạy học hợp tác doanh nghiệp từ 2024
Trường Đại học Kinh tế – Luật và IDG Việt Nam ký kết ghi nhớ hợp tác, chiều 15/4/2024
Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp