Tháng Bảy 5, 2024

Chương trình Co-operative Education: Sinh viên năm 2 được trả lương tại doanh nghiệp

Năm 2024, Trường đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM lần đầu tuyển sinh chương trình dạy và học hợp tác với doanh nghiệp “Co-operative Education” (Co-op) ở 02 ngành công nghệ tài chính và hệ thống thông tin quản lý. Sinh viên được trả lương ngay khi học tại doanh nghiệp Th.S Cù Xuân…

Xem chi tiết