Giới thiệu Ngành Marketing

Chuyên ngành Markeitng
Chuyên ngành Digital Marketing

Mục tiêu chung

Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn và chuyên ngành marketing giúp họ có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp, tố chất cá nhân, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện và tư vấn chính sách, kỹ năng giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ thành công trong các lĩnh vực quản lý và marketing. Đồng thời, giúp người học xây dựng những phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các ý tưởng kinh doanh và marketing tự lập thân, lập nghiệp, và cơ hội học tập suốt đời.

Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và năng lực sau:

1. Kiến thức và lập luận ngành

 • Có kiến thức toán và khoa học cơ bản (Khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn)
 • Có kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh
 • Có kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh

2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

 • Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện chính sách kinh doanh và marketing
 • Có tư duy tầm hệ thống
 • Có thái độ, tư tưởng và học tập
 • Có đạo đức, công bằng và các trách nhiệm xã hội

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

 • Có kỹ năng làm việc nhóm
 • Có kỹ năng giao tiếp
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp

 • Có năng lực nhận thức trong bối cảnh xã hội
 • Có năng lực thực hành trong bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh
 • Có năng lực khởi nghiệp.

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Chương trình cử nhân Marketing theo 3 nhóm ngành nghề chính:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO

Theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ

 • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3
 • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4
 • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7
 • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8

Xem thêm: Ngành Marketing là gì? Học ở đâu? Cơ hội nghề nghiệp như thế nào?

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp