Chương trình đào tạo

Giới thiệu Ngành Kiểm Toán

CHUẨN ĐẦU RA Kiến thức Thái độ Kỹ năng Kỹ năng chuyên môn (Professional Skills-IFAC) Kỹ năng chuyên môn (Professional Skills-IFAC) Đạo đức nghề nghiệp Giá trị nghề nghiệp CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế…

Xem chi tiết

Giới thiệu Ngành Thương mại điện tử

CHUẨN ĐẦU RA Kiến thức Sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có đầy đủ kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến ngành TMĐT, có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành TMĐT.  Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong…

Xem chi tiết