Thông tin xét tuyển Phương thức 3: Xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chi tiết.

1. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

SttNgành tuyển sinhMã tuyển sinhTổ hợp xét tuyển
1KINH TẾ
 – Chuyên ngành Kinh tế học (Tiếng Việt)7310101_401A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công (Tiếng Việt)7310101_403A00; A01; D01; D07
2TOÁN KINH TẾ
 – Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (Tiếng Việt)7310108_413A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (Tiếng Anh)7310108_413EA00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (Tiếng Việt)7310108_419A00; A01; D01; D07
3KINH TẾ QUỐC TẾ
 – Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Tiếng Việt)7310106_402A00; A01; D01; D07
4KINH DOANH QUỐC TẾ
 – Kinh doanh quốc tế (Tiếng Việt)7340120_408A00; A01; D01; D07
– Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh)7340120_408EA00; A01; D01; D07
5QUẢN TRỊ KINH DOANH
 – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Việt)7340101_407A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh)7340101_407EA00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành (Tiếng Việt)7340101_415A00; A01; D01; D07
6QUẢN LÝ CÔNG (Tiếng Việt)7340403_418A00; A01; D01; D07
7MARKETING 
 – Chuyên ngành Marketing (Tiếng Việt)7340115_410A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Marketing (Tiếng Anh)7340115_410EA00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Digital Marketing (Tiếng Việt)7340115_417A00; A01; D01; D07
8TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
 – Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Việt)7340201_404A00; A01; D01; D07
– Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh)7340201_404EA00; A01; D01; D07
9CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
 – Công nghệ tài chính (Tiếng Việt)7340205_414A00; A01; D01; D07
– Công nghệ tài chính (Chương trình hợp tác với doanh nghiệp – Tiếng Việt) (dự kiến)7340205_414HA00; A01; D01; D07
10KẾ TOÁN
 – Kế toán (Tiếng Việt)7340301_405A00; A01; D01; D07
– Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh)7340301_405EA00; A01; D01; D07
11KIỂM TOÁN (Tiếng Việt)7340302_409A00; A01; D01; D07
12THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 – Thương mại điện tử (Tiếng Việt)7340122_411A00; A01; D01; D07
– Thương mại điện tử (Tiếng Anh)7340122_411EA00; A01; D01; D07
13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 – Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Việt)7340405_406A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình hợp tác với doanh nghiệp – Tiếng Việt) (dự kiến)7340405_406HA00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo (Tiếng Việt)7340405_416A00; A01; D01; D07
14LUẬT
 – Chuyên ngành Luật dân sự (Tiếng Việt)7380101_503A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Việt)7380101_504A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Luật và Chính sách công (Tiếng Việt)7380101_505A00; A01; D01; D07
15LUẬT KINH TẾ
 – Chuyên ngành Luật Kinh doanh (Tiếng Việt)7380107_501A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Việt)7380107_502A00; A01; D01; D07
– Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế (Tiếng Anh)7380107_502EA00; A01; D01; D07

– Chỉ tiêu: 30-50% tổng chỉ tiêu của toàn trường.

2. QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN

2.1 Điều kiện xét tuyển

 • Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và đăng ký sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển đại học, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm liệt.
 • Tổng điểm các môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01, D07) phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển do trường quy định: dự kiến công bố vào ngày 21/7/2024.
 • Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sơ tuyển: Tính đến thời điểm xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2.2 Phương thức xét tuyển

 • Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để đăng ký xét tuyển;
 • Tổ hợp môn xét tuyển:
  • Tổ hợp môn 1: Toán, Lý, Hóa (A00)
  • Tổ hợp môn 2: Toán, Lý, Anh (A01)
  • Tổ hợp môn 3: Toán, Anh, Ngữ văn (D01)
  • Tổ hợp môn 4: Toán, Hóa, Anh (D07)

2.3 Nguyên tắc xét tuyển

 • Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
 • Tất cả thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, Trường có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn) hoặc tiêu chí phụ môn thi chính là môn Toán (để xét chọn những sinh có điểm cao hơn).
 • Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tuyển nguyện vọng sau.
 • Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực:
  • Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Chi tiết mô tả qua bảng sau:
Ưu tiênKV1KV2NTKV2KV3
Đối tượng 1,2,3,42,752,52,252
Đối tượng 5,6,71,751,51,251
Không có đối tượng0,750,50,250
 • Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2.4. Thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ

 • Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển: từ ngày 18/7 đến 17g00 ngày 30/7/2024. Thí sinh đăng  đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT (http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn). Lưu ý: thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các phương thức khác phải đăng ký và sắp xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển chung với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nếu muốn xét tuyển và nhập học bằng các phương thức này.
 • Thời gian thực hiện công tác xét tuyển: 13/8 – 17/8/2024.
 • Thời gian công bố danh sách trúng tuyển: trước 17g00 ngày 19/8/2024.
 • Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ trước 17g00 ngày 27/8/2024.
 • Thí sinh khai báo thông tin nhập học online: https://nhaphoc.uel.edu.vn từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2024.
 • Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 26/8 – 30/8/2024.
 • Thí sinh đã xác nhận nhập học không được đăng ký ở các đợt xét tuyển tiếp theo (nếu có).

Thông báo xét tuyển:

Có thể bạn quan tâm:

 • Thông tin điểm chuẩn qua các năm:

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp