Giới thiệu Ngành Thương mại điện tử

Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, tư vấn và triển khai các giải pháp Thương mại điện tử nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, quản lý, chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

  • Mục tiêu I:  Đào tạo cử nhân ngành Thương mại điện tử có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực thương mại điện tử: nắm vững nghiệp vụ kinh doanh và thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh, quản lý và ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven decision) tại doanh nghiệp
  • Mục tiêu II:  Đào tạo đội ngũ quản lý có kiến thức vững vàng trong hoạch định, xây dựng và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp và khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.
  • Mục tiêu III:  Đào tạo đội ngũ những chuyên gia Thương mại điện tử có khả năng lập kế hoạch, xây dựng, triển khai, đánh giá các chiến lược thương mại điện tử trong các doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề của hoạt động thương mại điện tử trong thời đại công nghệ 4.0.
  • Mục tiêu IV:  Đào tạo những chuyên gia Thương mại điện tử có khả năng lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện, quản trị quá trình số hóa dữ liệu, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng giải pháp thương mại điện tử trong doanh nghiệp
  • Mục tiêu V: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử sẽ có cơ hội làm việc trong lĩnh vực, vị trí nghề nghiệp sau đây:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO

Theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ

  • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3
  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4
  • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7
  • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8

Xem thêm: Ngành Thương mại điện tử: Học gì? Ở đâu?

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp