kỹ năng

Chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Các chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp cho người học nhiều kỹ năng chuyên sâu phục vụ cho việc thực hành các nghề luật như phân tích pháp luật, bình luận án, so…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chương trình Thương mại điện tử cung cấp nhiều kỹ năng cho người học, bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, tư vấn và triển khai các giải pháp Thương mại điện tử nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, quản lý, chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Sinh viên theo học chuyên ngành kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo ngoài kiến thức chuyên môn vững chắc còn được trang bị các kỹ năng và phẩm chất cá nhân đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Các kỹ năng được đào tạo được tích hợp…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngành học trang bị cho sinh viên khả năng lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề quản trị bằng các giải pháp Hệ thống thông tin quản lý. Đồng thời có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, có khả năng tư duy tầm hệ thống, có nhận…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp kỹ năng nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp thành thạo, phân tích, lập kế hoạch, tư vấn để thực hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Cụ thể như sau: – Kỹ năng chuyên…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chuyên ngành kiểm toán cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn (kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý, kỹ năng ứng dụng công nghệ…) và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán kiểm toán (khả năng tổ chức công việc…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngoài những chung như kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành cung cấp những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị du lịch và lữ hành như: kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngoài những chung như kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh như: kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện.

Xem chi tiết

Chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Công nghệ tài chính đạt các chuẩn kỹ năng sau đây: – Kỹ năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và công nghệ phù hợp, hiệu quả trong lĩnh vực tài chính; – Kỹ năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, mô…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Marketing.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chuyên ngành Marketing giúp sinh viên có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện và tư vấn chính sách, kỹ năng giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ thành công trong các lĩnh vực marketing.

Xem chi tiết