Chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Các chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp cho người học nhiều kỹ năng chuyên sâu phục vụ cho việc thực hành các nghề luật như phân tích pháp luật, bình luận án, so sánh luật, nghiên cứu và trình bày các vấn đề khoa học pháp lý, kỹ năng tin học, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp