Chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chương trình Thương mại điện tử cung cấp nhiều kỹ năng cho người học, bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, tư vấn và triển khai các giải pháp Thương mại điện tử nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, quản lý, chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp