Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp kỹ năng nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp thành thạo, phân tích, lập kế hoạch, tư vấn để thực hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Cụ thể như sau:
– Kỹ năng chuyên môn (Professional Skills)
+ Kỹ năng tư duy: có khả năng nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin, phản ứng nhanh nhạy trong môi trường thay đổi, phục vụ hiệu quả cho quá trình ra quyết định.
+ Kỹ năng giao tiếp: có khả năng hợp tác, giao tiếp, tư vấn, thương lượng, giải quyết xung đột hiệu quả trong các môi trường và tình huống khác nhau.
+ Kỹ năng tổ chức quản lý: có khả năng tổ chức và quản lý công việc, kỹ năng quản lý thời gian, quản lý nhóm và kỹ năng lãnh đạo hiệu quả.
+ Kỹ năng ứng dụng công nghệ: có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kế toán
– Kỹ năng thực hành nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán (Practical Experience)
+ Có khả năng thực hành công việc kế toán, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp…
+ Có khả năng thực hành công việc trợ lý kiểm toán, kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức khác…
+ Có khả năng đảm trách công việc tư vấn kế toán, tài chính và thuế trong các doanh nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp