Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngoài những chung như kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành cung cấp những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị du lịch và lữ hành như: kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, kỹ năng thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch lữ hành

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp