Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngoài những chung như kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh như: kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp