Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngành học trang bị cho sinh viên khả năng lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề quản trị bằng các giải pháp Hệ thống thông tin quản lý. Đồng thời có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, có khả năng tư duy tầm hệ thống, có nhận thức về tư tưởng, thái độ và tinh thần học tập, đạo đức, công bẳng và các trách nhiệm khác. Bên cạnh đó, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và trình độ ngoại ngữ cũng được liên tục trau dồi và phát triển. Sinh viên cũng được xây dựng năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp, từ đó có khả năng vận dụng các kiến thức kỹ thuật, khoa học và nghiệp vụ trong thiết kế; lập kế hoạch, quản lý quá trình xây dựng, triển khai, đánh giá, phát triển và cải thiện hệ thống.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp