Chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Công nghệ tài chính đạt các chuẩn kỹ năng sau đây:
– Kỹ năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và công nghệ phù hợp, hiệu quả trong lĩnh vực tài chính;
– Kỹ năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, mô phỏng trong phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh và đầu tư hiệu quả;
– Kỹ năng hoạt động nhóm, phân tích đánh giá và giải quyết vấn đề;
– Kỹ năng áp dụng các kỹ thuật công nghệ tài chính trong đổi mới tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống thanh toán, quyết định đầu tư và phát triển sản phẩm tài chính, phân tích dữ liệu lớn tài chính, tài chính internet, an ninh mạng và dữ liệu theo sự phát triển đổi mới;
– Kỹ năng và khả năng giao tiếp và giao tiếp ngoại ngữ;
– Khả năng học tập suốt đời trong môi trường hội nhập và phát triển công nghệ.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp