Chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên theo học chuyên ngành kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo ngoài kiến thức chuyên môn vững chắc còn được trang bị các kỹ năng và phẩm chất cá nhân đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Các kỹ năng được đào tạo được tích hợp trong các môn học, các kỹ năng tiếp cận và khai thác hiệu quả các phương tiện – công nghệ mới như Internet, Mạng xã hội, cơ sở dữ liệu, Chatbot, trợ lý ảo,…Các kỹ năng phát triển tư duy và học tập như tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng tự học theo chương trình CDIO, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,… đều được trang bị và thực hành thường xuyên trong các môn học. Ngoài ra, các kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu như: kỹ năng làm việc nhóm đa văn hóa, kỹ năng làm việc nhóm ảo với các công cụ quản lý nhóm hiện đại, năng lực tư vấn, lựa chọn giải pháp, đề xuất và triển khai các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp cũng được trang bị cho sinh viên. Ngoài ra, mức điểm, yêu cầu của chuẩn đầu ra mục tiêu được thiết kế phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp