kiến thức

Chuyên ngành Luật Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) cung cấp những kiến thức thức gì cho sinh viên?

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chung về pháp luật và kiến thức chuyên ngành về pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh như: Luật doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật hợp tác xã; Luật thương mại; Luật đầu tư; Luật phá sản … và các kiến thức pháp…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) cung cấp những kiến thức thức gì cho sinh viên?

Sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế sẽ được trang bị đầy đủ khối kiến thức nền tảng về pháp luật và khối kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu phục vụ trực tiếp cho nghề nghiệp thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường gồm: Pháp luật thương mại quốc tế WTO; thiết…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Chuyên ngành Luật Dân sự cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng. Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng.…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh sử dụng nền tảng công nghệ thông tin cùng với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, thanh toán, trao đổi thông tin trực tuyến. Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý với chuyên ngành Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết kết hợp giữa kinh tế, công nghệ thông tin và toán nhằm nắm vững các quy trình kinh doanh để thu thập, tổ chức…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS – Management Information System) đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin (như các hệ thống ERP, CRM, SCM, SRM…), với các kiến thức liên ngành công nghệ, kinh…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về kế toán, trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực kế toán, nắm vững các quy định tài chính – kế toán, kiểm…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Chuyên ngành kiểm toán cung cấp các kiến thức có hệ thống, để sinh viên đáp ứng yêu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động khi tốt nghiệp, bao gồm: Kiến thức chung về tự nhiên xã hội: nhằm áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Ngoài những kiến thức chung, Chương trình đào tạo Quản trị du lịch và lữ hành cung cấp những kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị kinh doanh và quản trị trong lĩnh vực du lịch và lữ hành như: kiến thức quản trị và kinh doanh về du lịch, lữ hành, nhà hàng,…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Ngoài những kiến thức chung như kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở của khối ngành Kinh tế và Kinh doanh, kiến thức cơ sở của nhóm ngành Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh như quản…

Xem chi tiết