Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngoài những kiến thức chung, Chương trình đào tạo Quản trị du lịch và lữ hành cung cấp những kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị kinh doanh và quản trị trong lĩnh vực du lịch và lữ hành như: kiến thức quản trị và kinh doanh về du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp