Chuyên ngành Luật Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) cung cấp những kiến thức thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chung về pháp luật và kiến thức chuyên ngành về pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh như: Luật doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật hợp tác xã; Luật thương mại; Luật đầu tư; Luật phá sản … và các kiến thức pháp luật khác điều chỉnh gián tiếp các hoạt động kinh doanh như Luật dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật đất đai; Luật môi trường; Luật thuế; Luật lao động … Đồng thời, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng tư vấn pháp luật về kinh doanh; trình tự thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong lĩnh kinh doanh…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp