Chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý với chuyên ngành Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết kết hợp giữa kinh tế, công nghệ thông tin và toán nhằm nắm vững các quy trình kinh doanh để thu thập, tổ chức quản lý và phân tích dữ liệu trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Chương trình đào tạo tập trung vào những kiến thức chuyên sâu về thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu, kỹ thuật khai phá dữ liệu, các công nghệ trong trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý như kinh doanh, marketing, quản lý chuỗi cung ứng, quản trị khách hàng, bán lẻ, nhân sự và tài chính, các công nghệ chuyển đổi số và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các kỹ năng mềm – kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu, ngoại ngữ cũng được chú trọng đào tạo để sinh viên ra trường có thích ứng nhanh với môi trường làm việc.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp