Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về kế toán, trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực kế toán, nắm vững các quy định tài chính – kế toán, kiểm toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành. Cụ thể như sau:
– Kiến thức chung về tự nhiên xã hội: Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội
– Kiến thức chung về ngành kế toán kiểm toán: Áp dụng kiến thức cơ sở ngành kế toán kiểm toán để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán và am hiểu kiểm toán
– Kiến thức chuyên ngành kế toán: Áp dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán, tư vấn kế toán thuế, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp