Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) cung cấp những kiến thức thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế sẽ được trang bị đầy đủ khối kiến thức nền tảng về pháp luật và khối kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu phục vụ trực tiếp cho nghề nghiệp thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường gồm: Pháp luật thương mại quốc tế WTO; thiết chế thương mại khu vực (Asean/ EU/ Bắc Mỹ..), liên khu vực; các khu vực mậu dịch tự do; hiệp định thương mại; Hiệp định đầu tư; pháp luật thương mại của các đối tác quan trọng của Việt Nam như: EU, Nhật Bản, Hoa kỳ; Australia, Hàn Quốc, Newzeland, Canada…; pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế.
Bên cạnh đó, sinh viên học chuyên ngành luật thương mại quốc tế sẽ cung cấp, rèn luyện các kĩ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng; Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Kỹ năng phân tích, đánh gía thị trường; nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp