Chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Luật Dân sự cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng.
Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng.
Chuyên ngành Luật và Chính sách công cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và pháp luật công, chính sách công nói riêng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp