Chuyên ngành Quản trị kinh doanh .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngoài những kiến thức chung như kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở của khối ngành Kinh tế và Kinh doanh, kiến thức cơ sở của nhóm ngành Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị dự án, quản trị tbán hàng, quản trị rủi ro, nghệ thuật lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, hành vi tổ chức, hành vi khách hàng…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp