Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS – Management Information System) đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin (như các hệ thống ERP, CRM, SCM, SRM…), với các kiến thức liên ngành công nghệ, kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh kiến thức về kinh doanh, quản lý, sinh viên còn có thế mạnh là được trang bị kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng trong quản trị kinh doanh, mà đây là kiến thức rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay của đất nước ta. Các doanh nghiệp muốn phát triển, muốn gia tăng năng lực cạnh tranh đều phải ứng dụng thật nhiều công nghệ thông tin trong quản trị.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp