kiến tập

Học chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Trong chương trình đào tạo, từ năm thứ hai, sinh viên ngành Luật của Đại học Kinh tế-Luật sẽ đi kiến tập và năm thứ tư đi thực tập ở các cơ quan tư pháp như Toà án, Kiểm sát, Công an, Công chứng, Công ty, văn phòng Luật…. và các doanh nghiệp trong nước,…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Kiến tập, thực tập tại các tổ chức hành nghề luật sư, VP công chứng, thừa phát lại, trong tâm trọng tài, trung tâm hòa giải, các cơ quan công quyền như tòa án, viện kiểm sát, UBND, HĐND, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Trường đại học Kinh tế – Luật có biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bao gồm những doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập. Ngoài ra, riêng Khoa Hệ thống thông…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Trường đại học Kinh tế – Luật (UEL) có ký thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, bao gồm những doanh nghiệp tiếp nhận người học kiến tập và thực tập. Chẳng hạn…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý thuộc Trường đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể thực tập ở cả các doanh nghiệp về công nghệ, và các doanh nghiệp về kinh doanh quản lý. Cụ thể, sinh viên có thể tham gia thực tập tại các doanh nghiệp phần mềm,…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Sinh viên chuyên ngành Kiểm toán có thể thực tập tại bộ phận kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính tại các công ty kiểm toán; tại bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, bộ phận tuân thủ, quản lý rủi ro, bộ phận kế toán – tài chính, phân…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở hầu hết tất cả các tổ chức vì tổ chức nào cũng có kế toán hoặc kiểm toán. Ví dụ: doanh nghiệp trong, ngoài nước; các định chế tài chính nói chung; cơ quan…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Có thể kiến tập, thực tập ở các công ty lữ hành, khách sạn lớn và các doanh nghiệp và nghiên cứu về lĩnh vực liên quan đến các hoạt động quản trị, kinh doanh ở các doanh nghiệp đó

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Học Marketing có thể kiến tập, thực tập ở bất kỳ doanh nghiệp nào vì doanh nghiệp nào cũng có bộ phận liên quan đến Marketing. Ngoài ra, sinh viên có thể kiến tập, thực tập những công ty, agency về truyền thông, quảng cáo …

Xem chi tiết