Học chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Trong chương trình đào tạo, từ năm thứ hai, sinh viên ngành Luật của Đại học Kinh tế-Luật sẽ đi kiến tập và năm thứ tư đi thực tập ở các cơ quan tư pháp như Toà án, Kiểm sát, Công an, Công chứng, Công ty, văn phòng Luật…. và các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để giúp sinh viên làm quen với các công việc liên quan đến ngành Luật khi tốt nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp