Học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý thuộc Trường đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể thực tập ở cả các doanh nghiệp về công nghệ, và các doanh nghiệp về kinh doanh quản lý. Cụ thể, sinh viên có thể tham gia thực tập tại các doanh nghiệp phần mềm, chuyên cung cấp, triển khai các dự án công nghệ thống thông tin trong quản trị như: Microsoft, SAP, Global CyberSoft, Nashtech… Hoặc cũng có thể thực tập tại các doanh nghiệp kiểm toán, tư vấn, giám sát dự án như các công ty kiểm toán Ernst & Young, PwC, KMPG, Deloitte. Ngoài ra sinh viên cũng có thể thực tập tại các doanh nghiệp sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản trị kinh doanh như các ngân hàng (HSBC, Techcombank, MB bank…), các công ty sản xuất, thương mại, dịch vụ (Tập đoàn Hoa Sen, Nguyễn Kim, Thế giới Di động…).

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp