Học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Trường đại học Kinh tế – Luật có biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bao gồm những doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập. Ngoài ra, riêng Khoa Hệ thống thông tin cũng có trên 150 doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bán lẻ, kinh doanh thương mại, sản xuất và dịch. Sinh viên có thể thực tập ở nhiều vị trí công việc phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình. Tỉ lệ rất cao sinh viên đi thực tập còn được doanh nghiệp hỗ trợ thù lao trong thời gian thực tập, sau khi thực tập nhiều bạn được giữ lại làm việc chính thức. Theo khung thời gian đào tạo, sinh viên được xếp lịch thực tập vào học kỳ 2 của năm học cuối, tuy nhiên do nhu cầu tuyển thực sinh cao và nhiều sinh viên có được nơi thực tập tốt và đã hoàn tất chuẩn đầu ra tiếng Anh nên nhiều sinh viên bắt đầu thực tập từ đầu năm học cuối.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp