Học chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Kiến tập, thực tập tại các tổ chức hành nghề luật sư, VP công chứng, thừa phát lại, trong tâm trọng tài, trung tâm hòa giải, các cơ quan công quyền như tòa án, viện kiểm sát, UBND, HĐND, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp