Học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Có thể kiến tập, thực tập ở các công ty lữ hành, khách sạn lớn và các doanh nghiệp và nghiên cứu về lĩnh vực liên quan đến các hoạt động quản trị, kinh doanh ở các doanh nghiệp đó

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp