Học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Học Marketing có thể kiến tập, thực tập ở bất kỳ doanh nghiệp nào vì doanh nghiệp nào cũng có bộ phận liên quan đến Marketing. Ngoài ra, sinh viên có thể kiến tập, thực tập những công ty, agency về truyền thông, quảng cáo …

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp