Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở hầu hết tất cả các tổ chức vì tổ chức nào cũng có kế toán hoặc kiểm toán. Ví dụ: doanh nghiệp trong, ngoài nước; các định chế tài chính nói chung; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp