Học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Trường đại học Kinh tế – Luật (UEL) có ký thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, bao gồm những doanh nghiệp tiếp nhận người học kiến tập và thực tập. Chẳng hạn như Big4, SAP, Harvey Nash Việt Nam, KMS Technology, FPT, Lazada…Các công ty đều có các hướng nghề nghiệp liên quan tới thương mại điện tử nên việc kiến tập và thực tập của người học được linh động và dễ dàng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp