Hỗ trợ người học

Nếu em trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế – Luật, Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM sẽ hỗ trợ em như thế nào trong quá trình học tập?

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (IBT) sẽ hỗ trợ người học thực hiện các hoạt động nghiên cứu thông qua các hoạt động hướng dẫn khai thác dữ liệu, phối hợp tổ chức các lớp học về phương pháp nghiên cứu và thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Xem chi tiết

Nếu em đậu vào trường mà chưa có điều kiện mua máy tính thì có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập hay không?

Tùy thuộc vào từng ngành học, môn học và yêu cầu của giảng viên nhưng việc không có máy tính cá nhân cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động học tập, bạn có thể học cùng các bạn có máy tính. Tuy nhiên, nếu có máy tính phục vụ cho việc học tập sẽ…

Xem chi tiết

Vai trò của sinh viên Trường Đại học Kinh tế -Luật được thể hiện như thế nào trong quá trình học tập tại trường (chương trình đào tạo, bảo vệ quyền lợi người học….).

Trong quá trình học tập tại Trường, các bạn sinh viên được lấy ý kiến đóng góp từ việc thực hiện khảo sát học phần, khảo sát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, khảo sát khi hoàn thành khoá học. Những ý kiến của các bạn sinh viên là đóng góp lớn cho quá…

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật có những môn học nào thúc đẩy cho việc khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên?

Chương trình đào tạo có các môn thúc đẩy cho việc khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên thuộc Khoa Quản trị kinh doanh. Gồm các môn: Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Quản trị khởi nghiệp Lập kế hoạch kinh doanh Quản trị thương hiệu Quản trị tuyền thông Văn hóa doanh nghiệp…

Xem chi tiết

Em nghe nói một số trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học trực tuyến và thi kiểm tra trực tuyến, vậy Trường Đại học Kinh tế -Luật có không?

Hiện tại, UEL chưa có chương trình đào tạo trực tuyến. Một số môn học có thể áp dụng học trực tuyến một phần, một vài chương, kèm theo bài tập, câu hỏi thu hoạch… theo thông báo của Trường trong những thời điểm đặc biệt. Trong tình hình ổn định sau dịch COVID-19, UEL…

Xem chi tiết