Hỗ trợ người học

Học song ngành tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có được thuận lợi không? có được ưu tiên gì không? Khi học em được hỗ trợ gì không (lịch học, lịch thi)?

Sinh viên học song ngành có khối lượng học tập nhiều hơn các sinh viên khác. Trước khi tham gia song ngành cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo cả 2 ngành và xây dựng kế hoạch để hoàn thành chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Trường cũng sẽ tư vấn về chương…

Xem chi tiết

Em nghe nói một số trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học trực tuyến và thi kiểm tra trực tuyến, vậy Trường Đại học Kinh tế -Luật có không?

Hiện tại, UEL chưa có chương trình đào tạo trực tuyến. Một số môn học có thể áp dụng học trực tuyến một phần, một vài chương, kèm theo bài tập, câu hỏi thu hoạch… theo thông báo của Trường trong những thời điểm đặc biệt. Trong tình hình ổn định sau dịch COVID-19, UEL…

Xem chi tiết

Sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật, em xin bảo lưu tuyển sinh thì thời gian tối đa được bảo lưu là bao lâu?

Thời hạn bảo lưu kết quả tuyển sinh tối đa là 01 năm ( vì các lý do : tham gia nghĩa vụ quân sự, thai sản, bệnh nặng kèm minh chứng của bệnh viện). Thời gian bảo lưu tuyển sinh được tính vào tổng thời gian đào tạo, trừ các trường hợp : tham…

Xem chi tiết

Theo tìm hiểu, em được biết Trường Đại học Kinh tế – Luật có Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, thầy/cô có thể cho em biết thêm về chức năng, nhiệm vụ của Viện?

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh được thành lập bởi Trường Đại học Kinh tế – Luật vào tháng 4/2021 dựa trên nền tảng sự phát triển của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ. Viện là một đơn vị tiên phong, được đầu tư trang bị các cơ sở dữ liệu Luật hàng…

Xem chi tiết

Môi trường học tập kích thích sự sáng tạo của sinh viên như thế nào?

Môi trường học tập sáng tạo khiến cho các bài học và công việc học tập trở nên thú vị. Yếu tố sáng tạo được tích hợp trong chương trình giảng dạy sẽ giúp học sinh học hỏi những điều mới, cải thiện năng lực giao tiếp và các kĩ năng cảm xúc và xã…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật có phòng thực hành hay các cơ sở phục vụ cho việc học tập của sinh viên?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có các cơ sở phục vụ thực hành cho sinh viên như: Phòng nghiên cứu kinh doanh thông minh; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM; Khu vực mô phỏng phiên toà giả định; ….

Xem chi tiết

Môi trường học tập kích thích sự sáng tạo của sinh viên như thế nào?

Môi trường học tập sáng tạo khiến cho các bài học và công việc học tập trở nên thú vị. Yếu tố sáng tạo được tích hợp trong chương trình giảng dạy sẽ giúp học sinh học hỏi những điều mới, cải thiện năng lực giao tiếp và các kĩ năng cảm xúc và xã…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật có hỗ trợ sinh viên nước ngoài theo học hay không?

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đối với người nước ngoài như sau:Đối với thí sinh là người nước ngoài, có…

Xem chi tiết