Theo tìm hiểu, em được biết Trường Đại học Kinh tế – Luật có Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, thầy/cô có thể cho em biết thêm về chức năng, nhiệm vụ của Viện?

GIẢI ĐÁP

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh được thành lập bởi Trường Đại học Kinh tế – Luật vào tháng 4/2021 dựa trên nền tảng sự phát triển của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ. Viện là một đơn vị tiên phong, được đầu tư trang bị các cơ sở dữ liệu Luật hàng đầu tại Việt Nam như HeinOnline, Jstor, Lexis Nexis, ProQuest, và Thư Viện Pháp Luật. Nhân sự của Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh gồm những nghiên cứu viên có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế, được đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học uy tín trên thế giới ở Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp