Công nghệ thông tin

Trong quá trình học tập tại trường, khi gặp khó khăn về việc sử dịch vụ công nghệ thông tin, em có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?

Các dịch vụ công nghệ thông tin của Trường do Phòng Công nghệ thông tin phụ trách, do đó nếu em gặp khó khăn trog việc sử dụng các dịch vụ này, em có thể liên hệ với phòng Công nghệ thông tin qua email hoặc trực tiếp

Xem chi tiết

Email nhà trường cấp cho sinh viên có những tiện ích như thế nào?

Hiện tại Trường Đại học Kinh tế – Luật đang sử dụng dịch vụ G Suite for Education cho Trường Hệ thống Email của UEL gồm các dịch vụ tiện ích: Google Email, Google Calendar, Google Driver, Google Hangouts, Google Photos và nhiều tiện ích khác. Trong đó Google Drive có dung lượng lưu trữ…

Xem chi tiết

Nhà trường có hệ thống học tập trực tuyến hay không?

UEL Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.Hệ thống học tập trực tuyến của UEL đã tích hợp rất nhiều chức năng mạnh mẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường trong bối cảnh giáo dục 4.0. UEL triển khai hệ thống học tập…

Xem chi tiết

Em có được xài miễn phí các phần mềm khi học tại trường không?

Sinh viên khi học tập tại Trường được sử dụng miễn phí các ứng dụng Microsoft theo gói Office 365 A1 và các tiện ích của Google theo gói G Suite for Education Chi tiết các ứng dụng của gói Microsoft Office 365 A1: https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1 Chi tiết các tiện ích G Suite for Education: https://cntt.uel.edu.vn/uel-email/gioi-thieu-email-uel

Xem chi tiết

Trường có wifi miễn phí cho sinh viên sử dụng hay không?

Hiện nay kết nối Internet thông qua di động, laptop và tablet đang trở thành một xu hướng tất yếu với sinh viên. Nắm bắt được nhu cầu đó, Trường Đại học Kinh tế – Luật cung cấp Wifi hoàn toàn miễn phí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường. Sinh viên…

Xem chi tiết