Email nhà trường cấp cho sinh viên có những tiện ích như thế nào?

GIẢI ĐÁP

Hiện tại Trường Đại học Kinh tế – Luật đang sử dụng dịch vụ G Suite for Education cho Trường Hệ thống Email của UEL gồm các dịch vụ tiện ích: Google Email, Google Calendar, Google Driver, Google Hangouts, Google Photos và nhiều tiện ích khác. Trong đó Google Drive có dung lượng lưu trữ cao hơn rất nhiều so với google drive thông thường.

Sinh viên có thể xem chi tiết hệ thống Email của UEL tại đây: https://cntt.uel.edu.vn/uel-email/gioi-thieu-email-uel

Tất cả các tiện ích này được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho sinh viên.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp