Trường Đại học Kinh tế – Luật có cung cấp các chương trình tập trung nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên hay không?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức và phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình tập huấn, huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên ứng xử hài hòa trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường; đồng thời, nâng cao giá trị bản thân, thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
Các chương trình, chuyên đề tập huấn, huấn luyện kỹ năng được tổ chức thực hiện theo Quy định hoạt động giáo dục kỹ năng mềm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp