Em có được xài miễn phí các phần mềm khi học tại trường không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên khi học tập tại Trường được sử dụng miễn phí các ứng dụng Microsoft theo gói Office 365 A1 và các tiện ích của Google theo gói G Suite for Education

Chi tiết các ứng dụng của gói Microsoft Office 365 A1: https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1

Chi tiết các tiện ích G Suite for Education: https://cntt.uel.edu.vn/uel-email/gioi-thieu-email-uel

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp