Hỗ trợ người học

Có những chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên tại trường Đại học Kinh tế – Luật hay không?

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được vay vốn học tập khi thuộc các trường hợp dưới đây: – Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức những hoạt động phong trào gì cho sinh viên?

Trường Đại học Kinh tế – Luật là đơn vị có truyền thống, có vị thế cao trong tổ chức hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường, xứng đáng là người bạn đồng hành của sinh viên. Các chương trình được quan tâm đầu tư đa dạng, phát huy môi trường…

Xem chi tiết

Sinh viên Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công có được khuyến khích nghiên cứu khoa học không?

Sinh viên rất được khuyến khích nghiên cứu khoa học. Thời gian qua đã có nhiều sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cao từ cấp Trường, Eureka và cấp Bộ

Xem chi tiết

Những kỹ năng mềm nào được bồi dưỡng thêm trong quá trình học đại học? Có những kỹ năng mềm đặc thù riêng cho ngành Toán Kinh tế không?

Có khá nhiều kỹ năng mềm được bồi dưỡng và lồng ghép trong quá trình tham gia các môn học và các hoạt động như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thích ứng với sự thay đổi, linh hoạt khi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề…Về mặt cơ bản, các kỹ năng đều…

Xem chi tiết