Có những chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên tại trường Đại học Kinh tế – Luật hay không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được vay vốn học tập khi thuộc các trường hợp dưới đây:
– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
– Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc các đối tượng sau: (i) Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. (ii) Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
– Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
– Sinh viên là bộ đội xuất ngũ phục viên có nhu cầu học nghề và lao động nông thôn học nghề theo đề án được duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Chi tiết: https://ctsv.uel.edu.vn/trang-chu-12/vay-von-hoc-tap

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp