Sinh viên có thể sao chụp (photocopy) tài liệu trong Thư viện được không? Khi cần sao chụp tài liệu phải làm thế nào?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên không tự ý sao chụp (photocopy) tài liệu trong Thư viện. Khi cần sao chụp tài liệu, vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện để được hỗ trợ.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp